วันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2555

คนรักอาราเล่ คลับ

เรื่องราวเกิดขึ้นในหมู่บ้านแพนกวิน โดย ดร.แซมเบ้ ซึ่งเป็นนักประดิษฐ์ ได้ทำการประดิษฐ์หุ่นยนต์เหมือนมนุษย์ที่ชื่อว่าโนริมากิ อาราเล่ขึ้นมา แต่ในเวอรืชั่นใหม่นั้น ดร.สลัมป์ตั้งใจจะสร้างหุ่นยนต์คนใช้สุดสวย แต่ได้เกิดฟ้าผ่า จนทำให้อุปกรณ์ได้รวนเร็วขึ้นมา แล้วสร้างหุ่นยนต์เด็กผู้หญิงมาแทน

ชมรม คนรักอาราเล่ คลับ


อาราเล่1

อาราเล่ อิอิ

การตูนอาราเล่*+*ตอนใหม่

อาราเล่ คลับ